Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. αυτόμ.κιβώτ.ταχυτ.

BMW 323i E21 φορείο Ευρώπη M20

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: εγχειρίδιο

Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. αυτόμ.κιβώτ.ταχυτ.
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Επάνω μέρος επιλογέα
9
 i  25 16 1 206 381

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

213 g

0.5 lb

0,00 
Λαβές επιλογ./καλύμματα/πλακέτ.εμβλήματ.

← Λαβές επιλογ./καλύμματα/πλακέτ.εμβλήματ.

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.