Πολλαπλή εισαγωγής

BMW 323i E21 φορείο Ευρώπη M20

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
 Έκδοση Σουηδίας
L810A Έκδοση χώρας Αυστραλία
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας αναρρόφησης
1
 i  11 61 1 278 439

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

6.7 kg

14.8 lb

0,00 
1
 i  11 61 1 278 439

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Αυστραλία L810A ναί

Και 

Έκδοση Σουηδίας 

1

6.7 kg

14.8 lb

0,00 
Τεμάχιο Τ
2
 i  13 51 1 267 745
1

9 g

0.32 oz

6,99 
Στήριγμα
3
 i  11 61 1 261 294
1

4 g

0.14 oz

3,26 
Εύκαμπτος σωλήνας
4
 i  11 61 1 268 345
1

108 g

0.2 lb

12,86 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
5
 i  07 12 9 952 109

L18-24

3

10 g

0.35 oz

1,16 
Εύκαμπτος σωλήνας
6
 i  11 61 1 284 714
1

80 g

0.2 lb

12,42 
Δακτύλιος-Ο
7
 i  13 64 1 360 378
1

1 g

0.04 oz

0,91 
Βαλβίδα εκκίνησης
8
 i  13 64 1 267 453
1

82 g

0.2 lb

102,75 
Ελατηριωτή ροδέλα
9
 i  07 11 9 932 099

B6

2
0,22 
9
 i  07 11 9 904 496

B6-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,85 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
10
 i  07 11 9 901 438

M6X16-ZNS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,35 
10
 i  07 12 9 905 536

M6X16-8.8-ZNNIV

2

10 g

0.35 oz

0,50 
Ακροδέκτης
11
 i  11 73 1 270 839

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

3 g

0.11 oz

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
12
 i  11 61 1 713 432

M8

X

10 g

0.35 oz

0,47 
Ελατηριωτή ροδέλα
13
 i  07 11 9 932 095

B8

X
0,03 
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
14
 i  11 61 1 730 787
4

10 g

0.35 oz

1,10 
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
15
 i  11 61 1 730 743
1

16 g

0.56 oz

2,38 
Ακέφαλος κοχλίας
16
 i  07 12 9 908 102

M6X30-ZN

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

4
0,31 
Κοχλίας φραγής
17
 i  07 11 9 919 134

M24X1,5

1

55 g

0.1 lb

4,35 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Αυστραλία L810A ναί

Και 

Έκδοση Σουηδίας 

18
 i  07 11 9 963 384

A24X29-AL

1
0,57 
Τάπα ασφάλισης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Αυστραλία L810A ναί

Και 

Έκδοση Σουηδίας 

19
 i  13 54 1 261 472

D=3,5MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,51 
19
 i  11 61 1 437 560

D=3,5MM

1
2,14 
Στήριγμα
20
 i  11 61 1 278 243
1

259 g

0.6 lb

3,79 
Ελατηριωτή ροδέλα
21
 i  07 11 9 932 095

B8

1
0,03 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22
 i  07 11 9 913 011

M8X12-Z3-1

1

10 g

0.35 oz

0,71 
Ροδέλα
23
 i  07 11 9 936 425

6,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,24 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
24
 i  07 11 9 913 466

M6X16-8.8 ZN

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,18 
24
 i  07 11 9 904 357

M6X16-8.8-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,35 
Σύστ. ψύξης-θερμοστάτ./οδηγ.σωλήνα νερού

← Σύστ. ψύξης-θερμοστάτ./οδηγ.σωλήνα νερού

Έλεγχος υποπίεσης-κινητήρας

Έλεγχος υποπίεσης-κινητήρας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.