Δοχείο διαστολής/σωλήνες

BMW 316 E21 φορείο Ευρώπη M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο, ημερομηνία παραγωγής:  Απρίλιος 1982

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Αυστραλία (L810A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
1
 i  07 12 9 952 107

L15-19

4

10 g

0.35 oz

1,09 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
2
 i  07 12 9 952 109

L18-24

4

10 g

0.35 oz

1,16 
Εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου
3
 i  16 12 1 176 440

12X18

X

4 g

0.14 oz

22,80 
Εύκαμπτος σωλήνας
4
 i  16 12 1 177 553

14X20X1340

1

290 g

0.6 lb

24,29 
Εξάρτημα διανομέα
5
 i  16 12 1 115 537
1

14 g

0.49 oz

5,05 
Τεμάχιο Τ
6
 i  16 12 1 114 173
1

9 g

0.32 oz

4,82 
Δοχείο διαστολής/σωλήνες

← Δοχείο διαστολής/σωλήνες

Δοχείο διαστολής/φίλτρο ενεργού άνθρακα

Δοχείο διαστολής/φίλτρο ενεργού άνθρακα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.