Κοτσαδόρος αφαιρούμενος

BMW 535i E12 φορείο Ευρώπη M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σφαιρική κεφαλή αφαιρούμενη
1
 i  71 60 1 246 947

WESTFALIA

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

2.7 kg

6 lb

0,00 
Περικόχλιο
3
 i  71 60 1 127 697

WESTFALIA

1

377 g

0.8 lb

18,62 
Μηχανισμός ασφάλισης
4
 i  71 60 1 245 137

WESTFALIA

1

110 g

0.2 lb

14,18 
Δακτύλιος ασφαλείας
5
 i  71 60 1 245 135

WESTFALIA

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

3 g

0.11 oz

0,00 
Σετ επισκευής αφαιρούμεν.σφαιρική κεφαλή
6
 i  71 60 1 175 408

WESTFALIA

1

65 g

0.1 lb

26,47 
Κλειδί
7
 i  71 60 1 127 698

WESTFALIA

1

296 g

0.7 lb

11,75 
Πυροσβεστήρας

← Πυροσβεστήρας

Κοτσαδόρος με σταθερή σφαιρική κεφαλή

Κοτσαδόρος με σταθερή σφαιρική κεφαλή →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.