Σωλήνας φρένων — ίσια έκδοση

BMW 520i E12 φορείο Ευρώπη M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Σωλήνας φρένων — ίσια έκδοση
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Άκαμπτος σωλήνας
1
 i  34 32 1 153 652

M10/M10-190MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '98 X

28 g

0.99 oz

3,49 
1
 i  34 32 6 755 549

M10/M10-190MM

να Αυγ '98 X

30 g

1.06 oz

14,65 
1
 i  34 32 1 164 158

M10/M10-190MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X
0,00 
1
 i  34 31 1 153 668

M10M/10-350MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

41 g

1.45 oz

3,47 
1
 i  34 31 6 755 564

M10/M10-350MM

X

40 g

1.41 oz

14,57 
1
 i  34 32 1 153 643

M10/M10-100MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

22 g

0.78 oz

2,65 
1
 i  34 32 6 755 545

M10/M10-100MM

X

21 g

0.74 oz

4,22 
1
 i  34 32 1 153 653

M10/M10-205MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

30 g

1.06 oz

2,59 
1
 i  34 32 6 755 550

M10/M10-205MM

X

30 g

1.06 oz

10,92 
1
 i  34 32 1 153 654

M10/M10-214MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

30 g

1.06 oz

12,50 
1
 i  34 32 6 755 551

M10/M10-214MM

X

30 g

1.06 oz

15,90 
1
 i  34 32 1 153 655

M10/M10-222MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

30 g

1.06 oz

3,49 
1
 i  34 32 6 755 552

M10/M10-222MM

X

30 g

1.06 oz

22,41 
1
 i  34 32 1 153 657

M10/M10-240MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

32 g

1.13 oz

3,49 
1
 i  34 32 6 755 553

M10/M10-240MM

X

32 g

1.13 oz

6,88 
1
 i  34 32 1 153 659

M10/M10- 260MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

33 g

1.16 oz

2,61 
1
 i  34 32 6 755 555

M10/M10-260MM

X

30 g

1.06 oz

8,50 
1
 i  34 32 1 153 661

M10/M10-280MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

35 g

1.23 oz

2,59 
1
 i  34 32 6 755 557

M10/M10-280MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

34 g

1.2 oz

2,88 
1
 i  34 32 6 755 328

M10/M10-283MM

X

30 g

1.06 oz

12,40 
1
 i  34 32 1 153 663

M10/M10-300MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

37 g

1.31 oz

4,57 
1
 i  34 32 6 755 559

M10/M10-300MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

36 g

1.27 oz

3,84 
1
 i  34 32 1 153 664

M10/M10-310MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

37 g

1.31 oz

3,41 
1
 i  34 32 6 755 560

M10/M10-310MM

X

40 g

1.41 oz

14,57 
1
 i  34 32 1 153 665

M10/M10-320MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

37 g

1.31 oz

3,55 
1
 i  34 32 6 755 561

M10/M10-320MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

35 g

1.23 oz

3,69 
1
 i  34 32 1 153 666

M10/M10-330MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

38 g

1.34 oz

3,41 
1
 i  34 32 6 755 562

M10/M10-330MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

39 g

1.38 oz

13,32 
1
 i  34 32 1 153 667

M10/M10-340MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

38 g

1.34 oz

3,41 
1
 i  34 32 6 755 563

M10/M10-340MM

X

40 g

1.41 oz

14,30 
1
 i  34 32 1 153 669

M10/M10-360MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

41 g

1.45 oz

4,46 
1
 i  34 32 6 755 565

M10/M10-360MM

X

40 g

1.41 oz

14,43 
1
 i  34 32 1 153 671

M10/M10-380MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

41 g

1.45 oz

4,57 
1
 i  34 32 6 755 567

M10/M10-380MM

X

40 g

1.41 oz

14,57 
1
 i  34 32 1 153 673

M10/M10-400MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

42 g

1.48 oz

3,80 
1
 i  34 32 6 755 569

M10/M10-400MM

X

40 g

1.41 oz

15,53 
1
 i  34 32 1 153 675

M10/M10-420MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

46 g

0.1 lb

3,41 
1
 i  34 32 6 755 571

M10/M10-420MM

X

42 g

1.48 oz

7,55 
1
 i  34 32 1 153 677

M10/M10-440MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

45 g

0.1 lb

3,41 
1
 i  34 32 6 755 573

M10/M10-440MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

46 g

0.1 lb

3,77 
1
 i  34 32 6 755 306

M10/M10-448MM

X

47 g

0.1 lb

6,49 
1
 i  34 32 1 153 680

M10/M10-470MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

49 g

0.1 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 576

M10/M10-470MM

X

50 g

0.1 lb

14,57 
1
 i  34 32 1 153 682

M10/M10-490MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

51 g

0.1 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 578

M10/M10-490MM

X

49 g

0.1 lb

11,34 
1
 i  34 32 1 153 684

M10/M10-520MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

54 g

0.1 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 580

M10/M10-520MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

52 g

0.1 lb

4,85 
1
 i  34 32 6 766 270

M10/M10-523MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

50 g

0.1 lb

20,78 
1
 i  34 32 1 153 685

M10/M10-540MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

54 g

0.1 lb

3,41 
1
 i  34 32 6 755 581

M10/M10-540MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

54 g

0.1 lb

4,93 
1
 i  34 32 3 412 744

M10/M10-544MM

X

50 g

0.1 lb

24,39 
1
 i  34 32 1 153 686

M10/M10-560MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

55 g

0.1 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 582

M10/M10-560MM

X

60 g

0.1 lb

14,57 
1
 i  34 32 1 153 688

M10/M10-596MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

78 g

0.2 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 584

M10/M10-596MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

58 g

0.1 lb

3,84 
1
 i  34 32 6 760 872

M10/M10-606MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

60 g

0.1 lb

2,27 
1
 i  34 32 6 772 472

M10/M10

X

60 g

0.1 lb

30,76 
1
 i  34 32 1 153 689

M10/M10-620MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

58 g

0.1 lb

3,41 
1
 i  34 32 6 755 585

M10/M10-620MM

X

60 g

0.1 lb

15,18 
1
 i  34 32 1 153 690

M10/M10-645MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

63 g

0.1 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 586

M10/M10-645MM

X

65 g

0.1 lb

12,08 
1
 i  34 32 1 153 691

M10/M10-668MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

65 g

0.1 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 587

M10/M10-668MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

65 g

0.1 lb

5,61 
1
 i  34 32 6 772 563

M10/M10

X

60 g

0.1 lb

41,96 
1
 i  34 32 1 153 692

M10/M10-685MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

65 g

0.1 lb

3,41 
1
 i  34 32 6 755 588

M10/M10-685MM

X

64 g

0.1 lb

8,31 
1
 i  34 32 1 153 693

M10/M10-703MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

66 g

0.1 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 589

M10/M10-703MM

X

66 g

0.1 lb

12,08 
1
 i  34 32 1 153 695

M10/M10-740MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

68 g

0.1 lb

3,41 
1
 i  34 32 6 755 590

M10/M10-740MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

60 g

0.1 lb

4,28 
1
 i  34 32 1 153 696

M10/M10-751MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

71 g

0.2 lb

4,57 
1
 i  34 32 6 755 591

M10/M10-751MM

X

70 g

0.2 lb

14,85 
1
 i  34 32 1 153 697

M10/M10-780MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

74 g

0.2 lb

3,41 
1
 i  34 32 6 755 592

M10/M10-780MM

X

64 g

0.1 lb

12,08 
1
 i  34 32 1 153 699

M10/M10-829MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

73 g

0.2 lb

8,53 
1
 i  34 32 6 755 594

M10/M10-829MM

X

75 g

0.2 lb

7,55 
1
 i  34 32 1 153 700

M10/M10-841MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

78 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 595

M10/M10-841MM

X

68 g

0.1 lb

5,23 
1
 i  34 32 1 153 701

M10/M10-862MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

79 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 596

M10/M10-862MM

X

69 g

0.2 lb

12,08 
1
 i  34 32 1 153 702

M10/M10-886MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

78 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 597

M10/M10-886MM

X

79 g

0.2 lb

8,97 
1
 i  34 32 1 153 703

M10/M10-900MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

81 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 598

M10/M10-900MM

X

80 g

0.2 lb

15,53 
1
 i  34 32 1 153 704

M10/M10-920MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

82 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 599

M10/M10-920MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

82 g

0.2 lb

4,95 
1
 i  34 32 1 153 705

M10/M10-940MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

83 g

0.2 lb

4,54 
1
 i  34 32 6 755 600

M10/M10-940MM

X

80 g

0.2 lb

15,58 
1
 i  34 32 1 153 706

M10/M10-963MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

85 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 601

M10/M10-963MM

X

86 g

0.2 lb

13,59 
1
 i  34 32 1 153 708

M10/M10-1002MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

89 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 603

M10/M10-1002MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

88 g

0.2 lb

4,36 
1
 i  34 32 1 153 709

M10/M10-1012MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

89 g

0.2 lb

4,54 
1
 i  34 32 6 755 604

M10/M10-1012MM

X

90 g

0.2 lb

15,23 
1
 i  34 32 1 153 712

M10/M10-1080MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

94 g

0.2 lb

4,42 
1
 i  34 32 6 755 607

M10/M10-1080MM

X

90 g

0.2 lb

13,59 
1
 i  34 32 1 153 715

M10/M10-1146MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

100 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 610

M10/M10-1146MM

X

98 g

0.2 lb

12,08 
1
 i  34 32 1 153 717

M10/M10-1175MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

100 g

0.2 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 612

M10/M10-1175MM

X

100 g

0.2 lb

15,53 
1
 i  34 32 1 153 721

M10/M10-1260MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

106 g

0.2 lb

4,42 
1
 i  34 32 6 755 616

M10/M10-1260MM

X

110 g

0.2 lb

16,34 
1
 i  34 32 1 153 725

M10/M10-1341MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

115 g

0.3 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 619

M10/M10-1341MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

115 g

0.3 lb

5,04 
1
 i  34 32 0 414 290

M10/M10-1352MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '81 X
0,00 
1
 i  34 32 0 414 291

M10/M10-1352MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X
0,00 
1
 i  34 32 1 512 603

M10/M10-1352MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '81 X

115 g

0.3 lb

25,47 
1
 i  34 32 6 766 266

M10/M10-1352MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '81 X

115 g

0.3 lb

25,47 
1
 i  34 30 6 779 187

M10/M10

X

115 g

0.3 lb

30,32 
1
 i  34 32 1 153 730

M10/M10-1447MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

124 g

0.3 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 623

M10/M10-1447MM

X

120 g

0.3 lb

17,47 
1
 i  34 32 1 153 734

M10/M10-1520MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

130 g

0.3 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 627

M10/M10-1520MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

130 g

0.3 lb

5,04 
1
 i  34 32 2 283 224

M10/M10-1535MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

120 g

0.3 lb

7,23 
1
 i  34 32 2 283 835
X

130 g

0.3 lb

17,47 
1
 i  34 32 1 153 738

M10/M10-1605MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

134 g

0.3 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 631

M10/M10-1605MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

131 g

0.3 lb

5,62 
1
 i  34 32 6 765 639

M10/M10-1612MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

140 g

0.3 lb

5,57 
1
 i  34 32 6 772 492

M10/M10

X

140 g

0.3 lb

14,88 
1
 i  34 32 1 153 740

M10/M10-1637MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

133 g

0.3 lb

4,45 
1
 i  34 32 6 755 633

M10/M10-1637MM

X

133 g

0.3 lb

10,53 
1
 i  34 32 1 153 741

M10/M10-1656MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

137 g

0.3 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 634

M10/M10-1656MM

X

137 g

0.3 lb

11,74 
1
 i  34 32 1 153 743

M10/M10-1705MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

144 g

0.3 lb

4,45 
1
 i  34 32 6 755 636

M10/M10-1705MM

X

140 g

0.3 lb

17,47 
1
 i  34 32 1 153 746

M10/M10-1764MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

148 g

0.3 lb

4,54 
1
 i  34 32 6 755 638

M10/M10-1764MM

X

140 g

0.3 lb

7,86 
1
 i  34 32 1 153 750

M10/M10-1845MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

148 g

0.3 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 640

M10/M10-1845MM

X

148 g

0.3 lb

13,59 
1
 i  34 32 1 153 751

M10/M10-1870MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

150 g

0.3 lb

4,54 
1
 i  34 32 6 755 641

M10/M10-1870MM

X

150 g

0.3 lb

8,05 
1
 i  34 32 1 153 754

M10/M10-1920MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

160 g

0.4 lb

4,45 
1
 i  34 32 6 755 643

M10/M10-1920MM

X

153 g

0.3 lb

13,41 
1
 i  34 32 1 153 757

M10/M10-1980MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

163 g

0.4 lb

4,54 
1
 i  34 32 6 755 646

M10/M10-1980MM

X

160 g

0.4 lb

10,42 
1
 i  34 32 1 153 760

M10/M10-2039MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

166 g

0.4 lb

5,96 
1
 i  34 32 6 755 649

M10/M10-2039MM

X

170 g

0.4 lb

17,47 
1
 i  34 32 1 153 762

M10/M10-2074MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

172 g

0.4 lb

4,45 
1
 i  34 32 6 755 651

M10/M10-2074MM

X

172 g

0.4 lb

13,59 
1
 i  34 32 1 153 764

M10/M10-2109MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

172 g

0.4 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 653

M10/M10-2109MM

X

172 g

0.4 lb

18,07 
1
 i  34 32 1 153 768

M10/M10-2200MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

178 g

0.4 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 656

M10/M10-2200MM

X

178 g

0.4 lb

12,42 
1
 i  34 32 1 153 769

M10/M10-2224MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

180 g

0.4 lb

7,80 
1
 i  34 32 6 755 657

M10/M10-2224MM

X

180 g

0.4 lb

14,63 
1
 i  34 32 1 153 770

M10/M10-2235MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

175 g

0.4 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 658

M10/M10-2235MM

X

175 g

0.4 lb

10,30 
1
 i  34 32 1 153 772

M10/M10-2272MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

82 g

0.2 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 660

M10/M10-2272MM

X

182 g

0.4 lb

23,22 
1
 i  34 32 1 153 775

M10/M10-2338MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

188 g

0.4 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 663

M10/M10-2338MM

X

188 g

0.4 lb

12,08 
1
 i  34 32 1 153 780

M10/M10-2436MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

199 g

0.4 lb

7,80 
1
 i  34 32 6 755 666

M10/M10-2436MM

X

200 g

0.4 lb

17,86 
1
 i  34 32 1 153 783

M10/M10-2503MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

200 g

0.4 lb

7,80 
1
 i  34 32 6 755 667

M10/M10-2503MM

X

201 g

0.4 lb

13,91 
1
 i  34 32 1 153 787

M10/M10-2590MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

210 g

0.5 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 668

M10/M10-2590MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '81 X

210 g

0.5 lb

9,39 
1
 i  34 32 6 772 506

M10/M10

X

210 g

0.5 lb

27,31 
1
 i  34 32 1 153 791

M10/M10-2657MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

206 g

0.5 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 670

M10/M10-2657MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

206 g

0.5 lb

13,20 
1
 i  34 32 1 153 793

M10/M10-2691MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

212 g

0.5 lb

7,80 
1
 i  34 32 6 755 671

M10/M10-2691MM

X

212 g

0.5 lb

6,65 
1
 i  34 32 1 153 796

M10/M10-2770MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

222 g

0.5 lb

7,72 
1
 i  34 32 6 755 673

M10/M10-2770MM

X

222 g

0.5 lb

10,30 
1
 i  34 32 1 153 800

M10/M10-2840MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

220 g

0.5 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 674

M10/M10-2840MM

X

230 g

0.5 lb

17,86 
1
 i  34 32 1 153 804

M10/M10-2915MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

230 g

0.5 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 121

M10/M10-2915MM

X

230 g

0.5 lb

23,22 
1
 i  34 32 1 153 807

M10/M10-2980MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

240 g

0.5 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 680

M10/M10-2980MM

X

240 g

0.5 lb

13,91 
1
 i  34 32 1 153 810

M10/M10-3048MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

225 g

0.5 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 683

M10/M10-3048MM

X

225 g

0.5 lb

13,91 
1
 i  34 32 1 153 812

M10/M10-3075MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

246 g

0.5 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 684

M10/M10-3075MM

X

240 g

0.5 lb

23,22 
1
 i  34 32 1 153 814

M10/M10-3120MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

248 g

0.5 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 686

M10/M10-3120MM

X

248 g

0.5 lb

18,07 
1
 i  34 32 1 153 817

M10/M10-3170MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

252 g

0.6 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 689

M10/M10-3170MM

X

252 g

0.6 lb

18,07 
1
 i  34 32 1 153 822

M10/M10-3275MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

258 g

0.6 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 693

M10/M10-3275MM

X

258 g

0.6 lb

13,91 
1
 i  34 32 1 153 824

M10/M10-3315MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

262 g

0.6 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 695

M10/M10-3315MM

X

260 g

0.6 lb

23,22 
1
 i  34 32 1 153 836

M10/M10-3560MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

282 g

0.6 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 700

M10/M10-3560MM

X

280 g

0.6 lb

23,22 
1
 i  34 32 1 153 841

M10/M10-3672MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

288 g

0.6 lb

7,70 
1
 i  34 32 6 755 703

M10/M10-3672MM

X

290 g

0.6 lb

23,22 
1
 i  34 32 1 153 850

M10/M10-3850MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

300 g

0.7 lb

10,24 
1
 i  34 32 6 755 706

M10/M10-3850MM

X

300 g

0.7 lb

23,22 
1
 i  34 32 1 153 852

M10/M10-4300MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

332 g

0.7 lb

7,72 
1
 i  34 32 6 755 712

M10/M10-4300MM

X

332 g

0.7 lb

14,88 
1
 i  34 32 1 158 773

M10/M10-4372MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

342 g

0.8 lb

9,70 
1
 i  34 32 6 755 715

M10/M10-4372MM

X

342 g

0.8 lb

16,96 
1
 i  34 32 1 158 774

M10/M10-4400MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '00 X

340 g

0.7 lb

9,91 
1
 i  34 32 6 755 716

M10/M10-4587MM

X

115 g

0.3 lb

16,96 
1
 i  34 32 1 153 845

M10/M10-3740MM

X

290 g

0.6 lb

10,30 
Ταμπουρόφρ.-ταμπούρο/κυλινδρ.φρέν.τροχού

← Ταμπουρόφρ.-ταμπούρο/κυλινδρ.φρέν.τροχού

Σωλήνας φρένων μπροστά

Σωλήνας φρένων μπροστά →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.