Εναλλάκτης εξαρτήματα στερέωσης

BMW 518 E12 φορείο Ευρώπη M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
1
 i  07 11 9 912 553

M8X75

1

32 g

1.13 oz

2,21 
Βάση έδρασης
1
 i  12 31 8 602 032
1

500 g

1.1 lb

28,37 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
2
 i  07 11 9 912 558

M8X80

1

34 g

1.2 oz

1,73 
Ελατηριωτή ροδέλα
4
 i  07 11 9 932 095

B8

2
0,03 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
5
 i  07 12 9 946 400

M8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουν '81 2

10 g

0.35 oz

0,17 
5
 i  07 12 9 905 767

M8-8-ZNNIV SI

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,12 
5
 i  07 12 9 906 196

M8-8-ZNNI SI

2

10 g

0.35 oz

1,12 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
6
 i  07 11 9 913 830

M10X20-10.9-PHR

1

20 g

0.71 oz

2,52 
Ελατηριωτή ασφάλεια
7
 i  07 11 9 933 110

B10

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

2 g

0.07 oz

0,56 
Γλωσσίδι σύσφιξης
8
 i  12 31 8 602 037
1

160 g

0.4 lb

9,14 
Υποδοχή
9
 i  11 72 1 261 404
2

10 g

0.35 oz

4,52 
Ροδέλα
10
 i  07 11 9 900 052

A8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,20 
Ροδέλα
11
 i  07 11 9 900 052

A8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,20 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
12
 i  07 11 9 912 506

M8X45

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

21 g

0.74 oz

0,45 
12
 i  07 11 9 902 955

M8X45-8.8-ZNS3

1

20 g

0.71 oz

0,61 
Ελατηριωτή ασφάλεια
12
 i  07 11 9 933 096

B8

1

1 g

0.04 oz

0,58 
Γλωσσίδι σύσφιξης
13
 i  12 31 1 273 638
1

123 g

0.3 lb

9,14 
Idler
14
 i  12 31 1 273 639

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Νοε '03 1

14 g

0.49 oz

0,99 
14
 i  12 31 7 677 914
1

14 g

0.49 oz

3,25 
Κοχλίας επίπεδης στρογγυλής κεφαλής
15
 i  12 31 1 276 540

M8X50

1

24 g

0.85 oz

3,96 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
16
 i  07 11 9 913 659

M8X28-ZN

1

10 g

0.35 oz

1,86 
Εναλλάκτης

← Εναλλάκτης

Τραπεζοειδής ιμάντας

Τραπεζοειδής ιμάντας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.