Διάφορα περιβλήματα φισών/ροδέλα καλωδ.

BMW 2002 114 φορείο Ευρώπη M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Διάφορα περιβλήματα φισών/ροδέλα καλωδ.
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κέλυφος ασφαλειών
1
 i  61 13 1 350 444

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

16 g

0.56 oz

0,00 
Ακροδέκτης καλωδίου
5
 i  61 13 1 350 864

D=9/B=2,5

1
3,78 
Ακροδέκτης καλωδίου
6
 i  61 13 1 353 865

D=4,5MM

X

2 g

0.07 oz

2,56 
6
 i  61 13 1 355 345

D=12MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X
1,58 
Ακροδέκτης
6
 i  61 13 1 359 345

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

4 g

0.14 oz

0,00 
Ροδέλα καλωδίου
7
 i  61 13 1 350 914
2

10 g

0.35 oz

2,59 
Ροδέλα καλωδίου
8
 i  61 13 1 353 319

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

4 g

0.14 oz

0,00 
Συρματόσχοινο κλειδώματος
11
 i  61 13 1 353 662

41MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

1 g

0.04 oz

1,06 
11
 i  61 13 1 353 663

53MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

1 g

0.04 oz

1,04 
11
 i  61 13 1 353 664

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

1 g

0.04 oz

0,67 
11
 i  61 13 1 353 661

70MM

X

1 g

0.04 oz

1,23 
Σφιγκτήρας καλωδίων
12
 i  61 13 1 352 477

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

9 g

0.32 oz

0,00 
12
 i  61 13 1 377 134

L=292MM/B=4,8MM

X
0,55 
Μηχανισμός ασφάλισης
13
 i  61 13 1 352 478

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Επίπεδο χιτώνιο σύνδεσης
14
 i  61 13 8 608 021

B=8/L=20

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

1 g

0.04 oz

1,39 
Επίπεδο χιτώνιο σύνδεσης
15
 i  61 13 1 352 237

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

1 g

0.04 oz

0,00 
Ασφαλειοθήκη

← Ασφαλειοθήκη

Ρελέ

Ρελέ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.