Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ.

BMW 1502 114 φορείο Ευρώπη M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο, ημερομηνία παραγωγής:  Ιούλιος 1977

Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ.
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκευής σταυρός
5
 i  26 11 1 105 398

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '01 1

300 g

0.7 lb

56,60 
5
 i  26 11 7 518 304
1

320 g

0.7 lb

48,90 
Δίσκ.αρθρ.συνδ.κεντρ.άξονα/κεντρ.έδρανο

← Δίσκ.αρθρ.συνδ.κεντρ.άξονα/κεντρ.έδρανο

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.