Βοηθητικά υλικά και υλικά λειτουργίας

Προϊόντ.φροντίδας/προϊόντ.τελικ.καταναλ.

Συνεργείο / βοηθητ. μέσα και καθαριστικά

Απαιτήσεις συνεργείου/εξοπλ.συνεργείου

Βοηθητικά υλικά και υλικά λειτουργίας

Μηχανική / λάδια, γράσα, πρόσθετα

Μηχανική / υγρό φρένων

Μηχαν./αντιπηκτ.προστασ., σέρβις κλιματ.

Μηχανική / κόλλες, στεγανοποιητικά

Colorsystem bmw group

Αμάξωμα/επισκ.τζαμιών, επισκ.υφασ.οροφής

Αμάξωμα / στεγανοποίηση, ηχομονωτ.υλικό

Αμάξωμα / αντιδιαβρωτική προστασία

Αμάξωμα/κόλληση, πριτσίνωμα, συγκόλληση

Πρόσθετα υλικά βαφής/ασταριού/στόκου

Βαφή/βασικ.χρώματα για σύστ.ανάμειξ.βαφ.

Βαφή/έτοιμες αποχρώσεις, βερνίκια

Βαφή / σπρέι βαφής

Βαφή / στικ βαφής

Βαφή / γυαλιστικά προϊόντα

Βαφή/λείανση, κάλυψη, προστασία εργασίας

Βαφή / επισκευή πλαστικών

Βαφή / έγγραφα

Προϊόντ.φροντίδας/προϊόντ.τελικ.καταναλ.


Συνεργείο / βοηθητ. μέσα και καθαριστικά


Απαιτήσεις συνεργείου/εξοπλ.συνεργείου


Βοηθητικά υλικά και υλικά λειτουργίας


Μηχανική / λάδια, γράσα, πρόσθετα


Μηχανική / υγρό φρένων


Μηχαν./αντιπηκτ.προστασ., σέρβις κλιματ.


Μηχανική / κόλλες, στεγανοποιητικά


Colorsystem bmw group


Αμάξωμα/επισκ.τζαμιών, επισκ.υφασ.οροφής


Αμάξωμα / στεγανοποίηση, ηχομονωτ.υλικό


Αμάξωμα / αντιδιαβρωτική προστασία


Αμάξωμα/κόλληση, πριτσίνωμα, συγκόλληση


Πρόσθετα υλικά βαφής/ασταριού/στόκου


Βαφή/βασικ.χρώματα για σύστ.ανάμειξ.βαφ.


Βαφή/έτοιμες αποχρώσεις, βερνίκια


Βαφή / σπρέι βαφής


Βαφή / στικ βαφής


Βαφή / γυαλιστικά προϊόντα


Βαφή/λείανση, κάλυψη, προστασία εργασίας


Βαφή / επισκευή πλαστικών


Βαφή / έγγραφα


The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.