Σύστημα Mobility

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ Mobility ελαστικών
 i  71 10 2 333 674

BMW

1

2.1 kg

4.6 lb

84,87 
 i  71 10 2 333 674

BMW

1

2.1 kg

4.6 lb

84,87 
Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
 i  71 10 0 039 344

BMW Group

500 ML

1
22,27 
 i  71 10 0 039 344

BMW Group

500 ML

1
22,27 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
 i  01 29 2 333 679

Σετ Mobility ελαστικών, BMW

MOBILITY SET

1

162 g

0.4 lb

0,62 
 i  01 29 2 333 679

Σετ Mobility ελαστικών, BMW

MOBILITY SET

1

162 g

0.4 lb

0,62 
Πινακίδα D

← Πινακίδα D

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.